Bilete de tratament balnear – Casa Judeteana de Pensii Botosani

Anunțuri de locuri de muncă de la casa serio, Toate joburile

Conținutul

    Menu Bilete de tratament balnear Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia, de prestaţii privind tratamentul balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează: a gratuit — pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurãrilor sociale; b cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti — asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit.

    Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face ca urmare a cererii solicitanţilor îndreptăţiţi, prin atribuirea de bilete de tratament cu durata de zile: — în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice CNPPprecum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil; — în limita sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat; — pe baza unor criterii aprobate anual prin ordin al preşedintelui CNPP.

    forex bank oulu ore de lucru

    Descarcă criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul în sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale aprobate prin Ordinul CNPP nr. Anul Diagramele de alocare a biletelor de tratament Număr serie.

    câștiguri pe opțiuni bonus la înregistrare