Traducere "temporizator" în engleză

Opțiune temporizator

Fotografiere cu temporizator de interval Înainte de opțiune temporizator Înainte de a începe fotografierea cu temporizator de interval, faceţi o fotografie de test la setările curente şi vizualizaţi rezultatele pe monitor. După reglarea setărilor într-un mod care să vă mulţumească, scoateţi vizorul din cauciuc şi acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile şi cu expunerea.

tranzacționarea opțiunilor binare după trend video modul în care funcționează opțiunea pentru angajați

Înainte de a alege ora de pornire, selectaţi Fus orar şi dată din meniul setare şi asiguraţi-vă că ceasul intern al aparatului foto este setat la ora şi data corecte 0 Fus orar şi dată. Se recomandă folosirea unui trepied. Montaţi aparatul foto pe un trepied înainte ca fotografierea să înceapă.

Setarea unui temporizator

Pentru a vă asigura că fotografierea nu se va întrerupe, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat. Dacă nu sunteţi sigur, încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare sau folosiţi un adaptor la reţeaua electrică şi un conector de alimentare disponibile separat.

Selectaţi Fotograf. Evidenţiaţi Fotograf. Reglaţi setările temporizatorului de interval.

Fotografiere cu temporizator de interval

Alegeţi o opţiune de pornire, un interval, un opțiune temporizator de fotografii pe interval şi opţiunea de uniformizare a expunerii. Pentru a alege o opţiune de pornire: Evidenţiaţi Opţiuni pornire şi apăsaţi 2. Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J. Pentru a începe imediat fotografierea, selectaţi Acum. Pentru a porni fotografierea la o dată şi oră alese, selectaţi Alegere zi pornire şi timp pornire, apoi alegeţi data şi ora şi apăsaţi J.

Pentru a alege intervalul între fotografii: Evidenţiaţi Interval şi apăsaţi 2. Alegeţi un interval ore, minute şi secunde şi apăsaţi J. Pentru a alege numărul de fotografii pe interval: Evidenţiaţi Nr. Alegeţi numărul de intervale şi numărul de fotografii pe interval şi apăsaţi J.

În modul S opțiune temporizator unicfotografiile pentru fiecare interval vor fi realizate la cadența aleasă pentru setarea personalizată d1 Viteză fotografiere mod CL; 0 d1: Viteză fotografiere mod CL. Pentru a activa sau a dezactiva uniformizarea expunerii: Evidenţiaţi Uniformizare expunere şi apăsaţi 2.

alegerea comerciantului opțiuni binare opțiune de retragere a 24 de bani

Porniți fotografierea. Evidenţiaţi Pornire şi apăsaţi J. Prima serie de fotografii va fi făcută la ora de pornire specificată sau după aproximativ 3 s dacă a fost selectat Acum pentru Opţiuni pornire în pasul 2.

  1. M Manual de utilizare (AW ) | Timer (Temporizator)
  2. Este realizată prima fotografie şi fotografierea continuă în funcţie de setările interval temporizare.
  3. Centrele de tranzacționare sunt cele mai bune în
  4. Setarea unui temporizator - Ghidul pentru părinți YouTube Kids

Fotografierea va continua la intervalul selectat până când sunt făcute toate fotografiile. În timpul fotografierii În timpul fotografierii cu temporizator de interval, indicatorul luminos acces card memorie va clipi. Imediat înainte ca următorul interval de fotografiere să înceapă, afişajul timpului de expunere va arăta numărul de intervale rămase, iar afişajul diafragmei va indica numărul de fotografii rămase în intervalul curent.

Fotografiere cu interval temporizator

În alte cazuri, numărul de intervale rămase şi numărul de fotografii din fiecare interval pot fi vizualizate apăsând butonul de declanşare la jumătate după ce butonul este eliberat, timpul de expunere şi diafragma vor fi afişate până când temporizatorul standby se opreşte.

Indicator luminos acces opțiune temporizator memorie Setările pot fi reglate, meniurile pot fi utilizate şi fotografiile pot fi redate în timpul fotografierii cu temporizator de interval. Monitorul se va stinge automat timp de aproximativ patru secunde înainte de fiecare interval. Reţineţi că modificarea setărilor aparatului foto în timp ce temporizatorul de interval este activ poate determina încheierea fotografierii.

Mod declanşare Indiferent de modul de declanşare selectat, aparatul foto va realiza numărul de fotografii specificat pentru fiecare interval.

Întreruperea fotografierii cu temporizator de interval Fotografierea cu temporizator de interval poate opțiune temporizator întreruptă între intervale prin apăsarea J sau selectarea Pauză în opțiune temporizator temporizatorului de interval.

în cazul în care pentru a face bani rapid și real video revizuirea tranzacționării opțiunilor iq

Reluarea fotografierii cu temporizator de interval Pentru a relua imediat fotografierea, selectaţi Repornire. Evidenţiaţi Repornire şi apăsaţi J. Pentru a relua fotografierea la un moment specificat: Pentru Opţiuni pornire, evidenţiaţi Alegere zi pornire şi timp pornire şi apăsaţi 2.

Alegeţi o dată şi oră de pornire şi apăsaţi J. Încheierea fotografierii cu temporizator de interval Pentru a încheia fotografierea cu temporizator de interval înainte ca toate fotografiile să fie făcute, selectaţi Dezactivat în meniul temporizatorului opțiune temporizator interval.

câștiguri de aur pe internet cum să faci bani foarte repede și unde

Opțiune temporizator fotografie Aparatul foto va sări peste intervalul curent dacă oricare dintre situaţiile următoare persistă timp de opt secunde sau mai mult opțiune temporizator momentul la care intervalul trebuia să înceapă: fotografia sau fotografiile pentru intervalul precedent nu au fost făcute, cardul de memorie este plin sau aparatul foto nu poate focaliza folosind focalizarea automată servo unică AF-S sau este opțiune temporizator focalizarea automată servo unică pentru AF-A sau atunci când este selectată Focalizare pentru setarea personalizată a1 Selecţie prioritate AF-C în AF-C rețineți că aparatul foto focalizează din nou înainte de fiecare fotografie.

Fotografierea se va relua odată cu următorul interval.

Controlarea cursorului utilizând funcția Temporizator pe Mac

Memorie epuizată În opțiune temporizator în care cardul de memorie este plin, temporizatorul de interval va rămâne activ opțiune temporizator nu vor fi făcute fotografii.

Reluaţi fotografierea 0 Reluarea fotografierii cu temporizator de interval după ştergerea unor fotografii sau oprirea aparatului foto şi introducerea unui alt card de memorie. Fotografiere cu temporizator de interval Alegeţi un interval mai lung decât timpul necesar pentru a realiza numărul de fotografii selectat şi, în cazul în care folosiţi un bliţ, timpul necesar opțiune temporizator încărcarea bliţului.

Dacă intervalul este prea scurt, numărul de fotografii realizate poate fi mai mic decât numărul total menţionat în pasul 2 numărul de intervale înmulţit cu numărul de fotografii pe interval sau este posibil ca bliţul să se declanşeze la o putere mai mică decât cea necesară pentru expunerea completă.

cum să faci bani buni pentru un pensionar strategie de tranzacționare pentru opțiuni binare 30 de secunde

Reţineţi că, deoarece timpul de expunere, cadenţa cadrelor şi timpul necesar pentru a înregistra imaginile pot varia de la un interval la altul, durata dintre sfârşitul unui interval şi începutul următorului poate varia. Fotografierea cu temporizator de interval se va întrerupe atunci când este selectat E autodeclanşator sau opțiune temporizator aparatul foto este oprit și pornit din nou atunci când aparatul foto este oprit, acumulatorii şi cardurile de memorie pot fi înlocuite fără a încheia fotografierea cu temporizator de interval.

Timer (Temporizator)

Întreruperea fotografierii nu afectează setările temporizatorului de interval. Bracketing Reglaţi setările de bracketing opțiune temporizator de a începe fotografierea cu temporizator de interval.

Dacă bracketing-ul expunere, bliţ sau ADL este activ în timp ce fotografierea cu opțiune temporizator de interval este pornită, aparatul foto va realiza numărul de fotografii din programul de bracketing la fiecare interval, indiferent de numărul de fotografii specificat în meniul temporizatorului de interval.

Dacă bracketing-ul balansului de alb este activ în timp ce fotografierea cu temporizator opțiune temporizator interval este pornită, aparatul foto va face o fotografie la fiecare interval şi o va procesa pentru a crea numărul de copii specificat în acasă cesano maderno de bracketing.

depozit minim pentru opțiuni de tranzacționare lucrați de la patch- uri de acasă

C Meniul fotografiere: Opţiuni de fotografiere.