Traducere "pretul de exercitare" în engleză

Prețul opțiunii este premium, 97% posedat - un documentar despre adevărul economic (Ianuarie 2021).

Când se ajunge la prețul de exercitare a opțiunii, vinzi.

차박하려고 산 신형 투싼 리뷰/차알못이 소개하는 투싼NX4/투싼 가솔린1.6T/영상 찍으면서 알게된 새로운사실들?!/TUCSON

When the option hits the strike priceyou sell. Câmpul se aplică numai în cazul opțiunilor sau al warranturilor în privința cărora prețul de exercitare poate fi stabilit la momentul executării.

prețul opțiunii este premium

Field only applies to options or warrants, where strike price can be determined at the time of execution. De asemenea, observarea prețurilor trebuie exprimată în aceeași monedă ca prețul de exercitare.

Traducere "pretul de exercitare" în engleză

Also, the price observations should be expressed in the same currency as the exercise price. Minim pretul de piata actual, pretul de exercitare agregat al optiunii CALL. Minimum current market value, call aggregate exercise price.

prețul opțiunii este premium

În temeiul clauzelor convenite, prețul de exercitare va fi stabilit la 92,50 GBP pe MWh în termeni nominali pentru anul Mai multe părți au susținut că prețul de exercitare este prea mare, iar HPC este cea mai scumpă centrală construită vreodată.

Several parties argued that the SP is too high, with HPC being the most expensive power station ever built.

Plăți opțiunea fixe

Where strike price is not applicable the field shall not be populated. Dacă opțiunea este exercitată, orice diferență dintre valoarea contabilă a datoriei asociate și prețul de exercitare este recunoscută în profit sau pierdere. If the option is exercised, any difference between the carrying amount of the associated liability and the exercise price is recognised in profit or loss.

Opţiunea se poate activa de câte ori doreşti până la 31 ianuarie La activarea optiunii se activeaza automat planul tarifar de voce cu roaming si serviciul de roaming. După activarea opțiunii, aceasta se reactivează automat peste 28 zile pentru 12 Euro credit. Dacă nu ai suficient credit în cont, reactivarea se amână până reîncarci și acumulezi minim 12 Euro credit, dar numai tarziu de 30 de zile de la dezactivarea optiunii. După dezactivarea opțiunii, reactivarea are loc în maxim 12 ore de la momentul reîncărcării sau poți reactiva mai repede opțiunea prin canalele menționate mai sus, dar nu mai târziu de 23 iunie

În primul rând, prețul de exercitare și taxa vor fi stabilite de către stat. First, the SP and the levy will be established by the State. Mai multe părți au observat că, atunci când sunt luate în considerare costurile întregului sistem al surselor regenerabile de energie, energia nucleară ar fi o opțiune mult mai ieftină la prețul de exercitare notificat de Regatul Unit.

prețul opțiunii este premium

Several parties observed that when the full system costs of renewable energy sources are taken into account, nuclear power would be a much cheaper option at the SP notified by the UK.

Mecanismul va funcționa într-o singură direcție, în sensul că prețul de exercitare nu crește în cazul în care costurile de construcție sunt mai ridicate decât cele estimate. This mechanism will work in one direction, with no Strike Price increase if construction costs are higher than forecast. În cazul în care opțiunea este exercitată, instrumentul suport se înregistrează în bilanț la prețul de exercitare, plus sau minus valoarea inițială a primei. If the option is exercised, the underlying instrument shall be recorded in the balance sheet at the strike prețul opțiunii este premium plus or minus the original premium value.

Totuși, într-o emisiune de drepturi de subscriere, prețul de exercitare este adesea mai mic decât valoarea justă a acțiunilor. In a rights issue, however, the exercise price is often less than the fair value of the shares. Formula conceputa pentru estimarea valorii de piata a contractelor pe optiuni, ce include pretul actiunii, pretul de exercitare, rata fara risc, data scadentei, cat si abaterea standard a randamentelor actiunilor.

A formula developed to estimate the market value of option contracts which includes the stock price, the exercise prețul opțiunii este premium opțiunii este premiumthe risk-free interest rate, the expiry date, as well as the standard deviation from the return on securities. De exemplu, poate reduce prețul de exercitare al opțiunilor acordate angajaților modificarea prețului opțiunilor prețul opțiunii este premium, ceea ce duce la creșterea valorii juste a respectivelor opțiuni.

For example, it might reduce prețul opțiunii este premium exercise price of options granted to employees i.

Utilizând Instrumentul Opțiuni ca Investiții pentru orice clasă de active.

Opțiunile se recunosc în conturile în afara bilanțului de la data tranzacției până la data exercitării sau la data expirării, la prețul de exercitare al instrumentului-suport.

Options shall be recognised in off-balance-sheet accounts from the trade date to the exercise or expiry date at the strike price of the underlying instrument.

prețul opțiunii este premium

Dacă o opțiune put emisă de o entitate împiedică derecunoașterea activului transferat, iar entitatea evaluează activul transferat la valoarea justă, datoria asociată este evaluată la prețul de exercitare al opțiunii plus valoarea-timp a opțiunii. If a put option written by an entity prevents a transferred asset from being derecognised and the entity measures the transferred asset at fair value, the associated liability is measured at the option exercise price plus the time value of the option.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

  • Află de mai jos detalii despre fiecare modificare.
  • O opțiune vanilla reprezintă doar o expresie care exprimă o formulă de bază.
  • Utilizând Instrumentul Opțiuni ca Investiții pentru orice clasă de active.
  • Program de afiliere cu opțiuni binare.
  • Modificări ale ofertei YouTube Premium în Coreea de Sud - Android - YouTube Ajutor
  • Интересный способ, - тоном знатока проговорил Ричард.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Minutele naţionale incluse în opţiuni nu pot fi utilizate pentru apeluri spre regiunea Transnistreană şi numere cu tarif special premium. Opţiunile se dezactivează automat dacă, în decurs de 21 pentru opţiunile cu valabilitate de 7 zile sau 62 zile pentru extra Opţiuni de la expirare, contul clientului nu a fost suplinit cu suma necesară pentru achitarea preţului opţiunii. Opţiunile pentru 1 zi sunt valabile 24 ore din momentul activării. Condiţiile de utilizare a opţiunilor Nelimitat Clientul va utiliza opţiunea cu bună credinţă.

Propune un exemplu.